Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 december 2016

Spandoekenactie voor een veiliger N348

Buurtbewoners van de N348 Gorssel- Eefde maken zich sterk voor maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid van deze weg te vergroten. Op zaterdag 10 december is er een spandoekenactie gepland om hiervoor aandacht te vragen. D66 Lochem ondersteunt deze actie.

De N348 wordt in het voorjaar van 2017 heringericht. Op dit moment hanteert de provincie Gelderland een strak wegenbeleid, waardoor maatwerk nauwelijks mogelijk is. D66 Lochem pleit er al langere tijd voor dat veiligheid voorop moet staan en dat gekozen wordt voor lokaal maatwerk. Hiervoor heeft de partij intensief contact met de provincie.

Motie aangenomen
Onlangs is in Provenciale Staten mede op aandragen van D66 een motie aangenomen. Daarin is vastgelegd dat er dit voorjaar een voorstel moet komen voor doorgaande wegen die gevaarlijk zijn. Een verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km per uur is één van de mogelijkheden om de veiligheid te vergroten. De N348 geldt hierbij als voorbeeld. Belangrijk daarbij is dat ook goed naar de bewoners geluisterd wordt.

Wanneer dit voorjaar wordt besloten over het provinciale wegenbeleid, kan dit nog worden meegenomen bij de uitvoering van de herinrichting van de N348.