Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 januari 2017

Onderzoek windmolens Eefde: zinvol?

Afgelopen week is aan de raadleden van gemeente Lochem uitgelegd hoe het draagvlakonderzoek naar de windmolens in Eefde West opgezet is. Als geboren en getogen Eefdenaar wordt D66 raadslid Gerrit Brummelman regelmatig gevraagd hoe D66 tegen de windmolens aankijkt. Hij licht dit graag toe.

D66 heeft als één van de speerpunten dat de opwarming van de aarde stop gezet moet worden. In het verkiezingsprogramma is te lezen dat D66 voor initiatieven op duurzame energie en dus ook windenergie is. Gerrit Brummelman: “Het plan om windmolens te plaatsen in Eefde West is een voorstel dat hierbij past. We zijn aan onze kiezers en uitganspunten verplicht om positief naar te kijken”.

Juiste argumenten tellen
Het onderzoek moet helpen om de juiste beslissing te nemen. Daarbij gaat het D66 niet om de meeste stemmen, maar wel om de argumenten die aangedragen worden. “Als er goede argumenten zijn tegen de bouw dan is het niet onmogelijk dat we tegenstemmen”, aldus Brummelman. D66 benadrukt daarbij dat argumenten wel moeten kloppen. “Wanneer iemand bijvoorbeeld beweert dat de waarde van zijn woning met 30% naar beneden gaat, dan wil D66 nagaan of dat ook werkelijk zo is. Een ander veelgehoord tegenargument is bijvoorbeeld dat er nieuwe goedkopere technieken komen. Dan is het belangrijk om te weten of dit zo is en hoe snel deze te realiseren zijn”.

Wie gaat dat betalen?
Dit initiatief van Lochem Energie moet financieel bekostigd worden door de aanvragers zelf. Brummelman: “Als het financiële plaatje klopt, dan is D66 bereid om in te stemmen met een overbruggingskrediet. Dat wordt dan later terugbetaald”.

Nadelen
Aan alle ontwikkelingen zitten voor bepaalde groepen nadelen. D66 wil van de initiatiefnemers weten hoe zij in gesprek met de mensen die echt nadelen ondervinden omgaan met deze problemen.

Gerrit Brummelman sluit af met een oproep: “Doe vooral mee aan het onderzoek, wanneer u de juiste argumenten heeft dan wordt daar zeker naar geluisterd!”.