Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 januari 2017

Piet Polderman over rubriek vd Most-Beekman

Hennie van der Most pleit voor een beter groenonderhoud. Hij ziet tekortkomingen van onze gemeente die echter onder zijn partij VVD lokaal vanaf 2006 zijn ontstaan. Toen stopte men, op aandragen van de VVD, met onderhoud in de openbare ruimte van verkeersborden, fietspaden en bomen. Destijds zijn geen creatieve oplossingen gevonden om het onderhoud in de openbare ruimte anders te organiseren, maar is dit simpelweg geschrapt.

Ook het beleid van het via beeldbestekken terugbrengen van mooie struikplantsoenen naar grasvelden is toen ontstaan. Veel burgers zijn toen overvallen door plotselinge, onaangekondigde, afbraak van fraai groen. Bomen zijn omgezaagd zonder vergunningprocedure die voor burgers wel gelden.

Wij zijn zeker van mening dat burgers zelf ook bij het groenonderhoud betrokken kunnen worden. Om bijvoorbeeld zelf bomen die in de buurt zijn gepoot water te geven. Een advies dat je overigens bij de particuliere aanschaf vaak ook mee krijgt. In het geval aan de weg bij Hennie, overigens niet van de gemeente maar van de provincie, is dit blijkbaar niet gebeurd. Jammer.

Ik vind dat we nu vooruit moeten kijken en er wat aan moeten kunnen gaan doen, zoals Hennie zegt. De fietspaden worden al weer beter onderhouden. Met creativiteit kunnen andere tekortkomingen ook weer op nieuwe manieren hersteld worden. Laten we daar samen aan werken. Een mooie lommerrijke groene omgeving met veel biodiversiteit. En burgers die komen met initiatieven zoals een mooie plaats voor een boom die ingevuld gaat worden!

Piet Polderman
tijdelijk raadslid D66 Lochem