Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 maart 2017

Politieke samenwerking in belang van inwoners

Meerdere malen is wethouder Jan Kottelenberg van het CDA het vuur na aan de schenen gelegd bij behandeling van de voortgang bij ‘Het Plein’ en de fusie tussen ‘Delta en Het Plein’. Dit zijn de organisaties die voor de gemeente Lochem de registratie en afhandeling van uitkeringen verzorgen. D66 vindt het belangrijk dat  politieke partijen met ambtenaren en wethouder in gesprek gaan, de ‘pijnpunten’ benoemen en praten over oplossingen voor deze groep werkzoekende inwoners. Niet op een uitdagende of elkaar onderuit halende manier, maar constructief.

Binnenkort gaat dit gebeuren, want alle partijen hebben hiervoor gekozen: Samen om tafel, met betrokken ambtenaren een visie voor arbeidsparticipatie uitwerken. D66 maakt zich er sterk voor dat zoveel mogelijk mensen op zo kort mogelijke termijn aan werk geholpen worden. Daarvoor moet regelmatig contact met alle mensen zijn die ‘in de kaartenbak staan’ en zij moeten correct en respectvol behandeld worden. Ook moet er meer dan tot nu toe contact worden gezocht met mogelijke werkgevers. Als gemeenteraad zullen wij dit nauwlettend in de gaten houden.

Wij verheugen ons erop!

De fractie van D66