Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 november 2017

Steun je ons?

Dit is hét moment. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en enthousiaste D66’ers gaan weer massaal in gesprek met kiezers. Niet iedereen heeft de tijd of de mogelijkheid om zelf campagne te voeren. Steun ons dan met een financiële bijdrage! Samen zorgen we ervoor dat D66 zichtbaar is. Samen zorgen we ervoor dat onze vrijwilligers warm en enthousiast blijven. Samen zorgen we ervoor dat D66 juist in onze gemeente het beste resultaat haalt. 

In 2014 stemden ruim 3100 inwoners voor D66 Lochem tijdens de gemeenteraadsverkiezing. Een mooi aantal dat we graag willen uitbreiden. Samen willen we werken aan een gemeente waarin de inwoner weer centraal staat. Inwoners die initiatief nemen, die vormgeven aan hun eigen leven en hun omgeving. En wie daarbij struikelt wordt op de been geholpen en aangemoedigd om zelf regie te nemen. Met als motto: goed voor elkaar! Want samen zijn we goed voor elkaar en samen hébben we het goed voor elkaar!

Je kunt ons helpen door de campagne te steunen door middel van een geldelijke bijdrage. Met jouw steun realiseren we onze doelstellingen die goed zijn voor jou en voor alle inwoners van Lochem!

STEUN JE ONS?