Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 november 2017

Geslaagde open avond D66 Lochem

D66 Lochem wil op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen graag horen hoe inwoners van gemeente Lochem terugkijken op de afgelopen periode en vooral ook wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Daarom organiseerde de partij op 14 november een informele bijeenkomst.

Een flink aantal gaf gehoor aan de oproep. Onder het genot van een kop koffie en thee werd er stevig gediscussieerd en van gedachten gewisseld.

Van gezelliger kern tot beweegtuinen
Er kwamen veel onderwerpen ter sprake. Zo is er behoefte aan een gezelliger kern van Lochem en een verzorgde entree. Groenonderhoud in de buurt mag een hogere prioriteit hebben. We moeten zuinig zijn op ons buitengebied Glasvezel in het buitengebied is een must voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. De begaanbaarheid van de markt is een terugkerend onderwerp. De keien maken de markt voor mensen met een kinderwagen of rollator bijna onbegaanbaar. Ook de marktkooplui hebben hier last van. Ook gaven inwoners aan dat Lochem haar Fairtrade status meer moet uitnutten en dat open ruimtes in de woonomgeving, Lochem mooier maken. Tenslotte verbeteren beweegtuinen(speeltuinen) voor jong en oud de gezonde leefbaarheid van Lochem.

Betrek inwoners bij grote projecten
Veel inwoners stellen het op prijs om al vroeg te worden betrokken bij grote projecten, zoals bijvoorbeeld grote infrastructurele projecten. Investeren aan de voorkant leidt tot breder gedragen besluiten aan de achterkant, zo werd aangegeven. Een tip voor toekomstige raadsleden: trek de wijken in met een grote tafel waar buurtbewoners langs kunnen komen.

Avond in Gorssel
Eind november is er ook een inloopavond in Gorssel. Daarover volgt nog nader bericht.

Verkiezingsprogramma
Met de opgehaalde input gaat D66 aan de slag om het verkiezingsprogramma en de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 samen te stellen. Ideeën of suggesties zijn welkom op D66lochem@icloud.com.