Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 november 2017

Participatie zit D66 in de genen

Onlangs verschenen de resultaten van het inwonerspanel “Lochem Spreekt” waarin vragen zijn gesteld over lokale democratie. Een grote meerderheid (86%) van de respondenten vindt de lokale politiek (zeer) belangrijk en dat vinden we geweldig, want¬†participatie¬†zit D66 ‘in de genen’.

Er wordt door de ondervraagden veel waarde gehecht aan het werk van de gemeenteraad en haar beslissingen, 84% is van mening dat dit veel invloed heeft op het dagelijkse leven in Lochem. Meer dan de helft ziet ook veel kansen in samenwerking tussen gemeente en samenleving. Bekijk de factsheet Lokale Democratie (pdf)

Naar inwoners toe
Wat D66 betreft sluit dit naadloos aan bij onze werkwijze. In onze plannen voor de komende vier jaar willen we
meer naar de wijken en omliggende dorpskernen gaan en te overleggen met inwoners. We geven graag meer ruimte aan hoor en wederhoor met inwoners. We maken ons er ook sterk voor dat burgemeester en wethouders inwoners bezoekt om in gesprek te gaan. Al dan niet vergezeld door betrokken ambtenaren. Dat vraagt om bestuurlijke vernieuwing. De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn hiervoor een goed moment.