Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 maart 2018

Wethouder D66 Trix van der Linden gaat graag door!

Met veel inzet ben ik de afgelopen vier jaar wethouder geweest. Er is veel bereikt: zonneparken, energiecoaches, duurzame (ver-) nieuwbouw van de basisschool De Garve en de St.Josephschool, een succesvolle schouwburg en de IJsselbiennale. Op het gebied van zorg (WMO) en jeugdzorg is er, ondanks de complexiteit van deze nieuwe verantwoordelijkheid voor gemeentes, voor gezorgd dat onze kwetsbare inwoners de zorg hebben gekregen die ze nodig hebben en dat blijft zo. Het meest recente resultaat is ’t Baken: 1 loket waar men met alle vragen en zorgen op het gebied van zorg, inkomen en jeugd terecht kan. Ik vind het hartverwarmend om de betrokkenheid en inzet van mensen in onze gemeente te zien. D66 doet dit door ruimte te geven en initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen en te stimuleren. Graag zou ik nog vier jaar doorgaan als uw wethouder, om met dezelfde inzet en plezier te werken aan een betere samenleving voor ons allemaal.
Stem daarom D66!”. #goedvoorelkaar

Trix van der Linden