Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 oktober 2019

Marleen van der Meulen legt uit: wat is kringlooplandbouw eigenlijk?

Marleen van der Meulen legt uit: wat is kringlooplandbouw eigenlijk?

Kringlooplandbouw?

In het regeerakkoord staat dat Nederland overgaat op kringlooplandbouw. Maar, wat is kringlooplandbouw eigenlijk?
Bij kringlooplandbouw wordt voedsel voor mens en dier zo lokaal mogelijk geproduceerd en gaat het afval ervan als grondstof terug naar de bodem. Net als vroeger eigenlijk. Er wordt niks meer weggegooid.
Hierdoor wordt de kwaliteit van de bodem beter (met meer organische stoffen), waardoor water beter wordt vastgehouden en de gewassen meer vitaminen, mineralen en spoorelementen (micronutriënten) bevatten, die belangrijk zijn voor onze gezondheid.
Uiteindelijk, als kringlooplandbouw helemaal is doorgevoerd eten dieren voornamelijk gras en het afval van eten voor menselijke consumptie (van restaurants, winkels, boeren, voedselproducenten, huishoudens, etc.). In deze ideale eindsituatie wordt nog steeds vlees gegeten, maar met mate. We hebben dan weer meer evenwicht tussen wat de aarde aankan en wat wij nodig hebben.
Deze verandering kun je niet van de ene op de andere dag doorvoeren. Het betekent een grote cultuuromslag. Consumenten in de westerse wereld moeten hun voedselpatroon veranderen. De meeste boeren moeten op een andere manier voedsel produceren.
Dat betekent dat deze boeren keuzes moeten maken hoe in hun specifieke situatie over te schakelen op kringlooplandbouw. Daar komt bij dat veel boeren geen opvolger hebben.
Om deze omslag te maken is voor de boeren, de hoeders van ons landschap en producenten van ons voedsel door dit kabinet een half miljard euro beschikbaar gesteld. Omdat een deel van onze boeren geen opvolger hebben moet er daarnaast extra geld komen om deze bedrijven uit te kopen.
Deze omslag kunnen wij niet maken van vandaag op morgen, maar hiervoor moet een plan gemaakt worden dat decennialang kan worden doorgevoerd, zodat boeren weten waar ze aan toe zijn. Niet om de haverklap ander beleid, bijvoorbeeld bij een nieuw kabinet.

De Nederlandse boeren zijn koplopers op het gebied van efficiëntie en productiviteit in het huidige systeem.

Het is denkbaar en zou mooi zijn als kringlooplandbouw wereldwijd wordt doorgevoerd en wij ook in dit systeem onze koploperspositie behouden.
Zie de video voor een verkorte versie van de Mansholtlezing door Imke de Boer van Universiteit Wageningen, waarin gesteld wordt dat we misschien toch een beetje stikstof nodig hebben en ze uitlegt waarom een dieet met vlees voor kringlooplandbouw juist goed is.

Thema

Wonen, groen & leefklimaat

D66 vindt het van groot belang de aantrekkelijkheid van Lochem als vestigings- en woonplaats te behouden. Daarnaast vinden we het behoud van het karakter van de gemeente voor recreatie essentieel. Dit stelt eisen aan de ontwikkeling van het buitengebied.

Lees meer