Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juli 2020

Algemene beschouwingen gemeente Lochem 2020

Momenteel woedt het Corona virus door de wereld en de klimaatverandering zit ons op de hielen.

Toch vinden wij het van belang de door het college gemaakte plannen te beoordelen, in de wetenschap dat de toekomst onzeker is.

Een aantal zaken waarop wij actie ondernemen:

Keer op keer vragen Rijk en provincie ons taken over te nemen en uit te voeren voor minder geld.

Daardoor is het steeds meer de vraag, of belangrijke voorzieningen, zoals zwembaden, bibliotheken, wegonderhoud, vuilophaal, loket Gorssel, sportvoorzieningen, etcetera, nog wel gefinancierd kunnen worden in de toekomst.

Lochem is tot nu toe altijd loyaal geweest, aan Rijk en provincie. Maar, in héél Nederland komen gemeentes, en sinds kort ook provincie Zuid-Holland, hiertegen in opstand.

D66 heeft daarom onze gemeente middels een motie opgeroepen om óók in opstand te komen, en een niet sluitende begroting in te dienen, om meer kans te hebben onze voorzieningen op peil te houden.

Meermaals hoorden wij dat er in Lochem onvoldoende woongelegenheid is voor starters. Hier zullen wij, keer op keer, aandacht voor vragen.

Wat ons betreft wordt er niet gekort op jeugd in beweging en JOGG! Voor het behoud hiervan hebben wij, samen met andere partijen, een motie ingediend.

Samenwerkingsverbanden zijn de grootste kostenpost op onze begroting. In het najaar gaan wij raadsbreed aan de slag om hier meer grip op te krijgen

D66 vindt dat de gemeenteraad van Lochem een beslissende stem moet hebben over de route van de snelle fietsweg F348.

Het is ons een doorn in het oog dat de voor het coulissenlandschap kenmerkende begroeiing tussen landerijen stukje bij beetje verdwijnt. Daarom roepen wij het college op regelmatig satellietfoto’s over elkaar te leggen en actie te ondernemen als er stukken verdwijnen.

Omdat het coulissenlandschap stukje bij beetje verdwijnt roepen wij het college op meer in te zetten op handhaving.

Om de toekomst van onze schouwburg zeker te stellen dienden wij een motie in voor financiering van de zogenaamde trekkenwand.