Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020 maandag 6 juli 2020

Algemene beschouwingen gemeente Lochem 2020

Momenteel woedt het Corona virus door de wereld en de klimaatverandering zit ons op de hielen. Toch vinden wij het van belang de door het college gemaakte plannen te beoordelen, in de wetenschap dat de toekomst onzeker is. Een aantal zaken waarop wij actie ondernemen: Keer…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 11 maart 2020
Wisseling binnen het bestuur

Wisseling binnen het bestuur

Op dinsdag 10 maart jl. zijn de leden tijdens de algemene ledenvergadering akkoord gegaan met een wisseling van het takenpakket binnen het bestuur. De termijn van Sierk Plaat als secretaris zat er na 3 jaar op. Hij had al enige tijd een dubbelrol en blijft wel als penningmeester aan. Pauline Mastbergen – die de portefeuilles…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 maart 2020
Hoeveel geld zijn we straks kwijt aan het verduurzamen van onze woning? Meer dan er aanvankelijk werd verwacht?

Hoeveel geld zijn we straks kwijt aan het verduurzamen van onze woning? Meer dan er aanvankelijk werd verwacht?

  En kunnen we in onze gemeente ook slim energie inkopen? Verschillende malen werd D66 Lochem aangesproken op het feit dat er in Gorssel grote behoefte is aan betaalbare huur- en koopwoningen voor starters. Daarnaast worden met de plannen voor de Bloemenkamp ook een aantal bestaande huurwoningen afgebroken. Kunnen we in onze…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 19 februari 2020

Vanuit de fractie: Niet meer asfalt!

  Eind  2019 heeft ons college besloten de bezwaren om de Ossenbeltsdijk te asfalteren ongegrond te verklaren.  Naast het asfalteren van deze weg wil het college er ook een fysieke afsluiting in bijvoorbeeld de vorm van een slagboom te plaatsen. Volgens D66, bij monde van Hamp Harmsen, onbegrijpelijk: “We moeten trots zijn…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 13 februari 2020

Worden de jaren 20 hét duurzaamheids-decennium?

Zien we u op dinsdag 10 maart tijdens de Voorjaarsborrel? Een tweetal D66’ers hebben we in ieder geval al weten te strikken om erbij te zijn! Jaimi van Essen, wethouder in de gemeente Losser en Stan Hellegers, Statenlid in Gelderland zijn van de partij. Ons raadslid Marleen van der Meulen gaat…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 februari 2020

Marleen van der Meulen nieuwe fractievoorzitter per 1 maart a.s.

Per 1 maart 2020 is Marleen van der Meulen de nieuwe fractievoorzitter van D66 Lochem. Zij neemt het stokje over van Hamp Harmsen. Hamp was de afgelopen zes jaar fractievoorzitter en stelt zich bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen (in 2022) niet meer verkiesbaar. Hij blijft gemeenteraadslid en zal samen met Marleen tot de volgende verkiezingen de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 oktober 2019

Marleen van der Meulen legt uit: wat is kringlooplandbouw eigenlijk?

Kringlooplandbouw? In het regeerakkoord staat dat Nederland overgaat op kringlooplandbouw. Maar, wat is kringlooplandbouw eigenlijk? Bij kringlooplandbouw wordt voedsel voor mens en dier zo lokaal mogelijk geproduceerd en gaat het afval ervan als grondstof terug naar de bodem. Net als vroeger eigenlijk. Er wordt niks meer weggegooid. Hierdoor wordt…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 18 september 2019

Halvering veestapel?

Halvering veestapel? Nederland is een relatief klein, dichtbevolkt land en telt op dit moment duizenden landbouwbedrijven met in totaal ca. 100 miljoen kippen, 12 miljoen varkens, 4 miljoen runderen en 600.000 geiten. Zoals u wellicht al via andere media vernomen hebt, heeft D66 een visie waaruit blijkt dat kringlooplandbouw op lange…

Bekijk nieuwsbericht