Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 maart 2011 vrijdag 11 maart 2011

Lindes Kleine Markt vrijdag snel gekapt

Vrijdag 12 maart kwamen de bomenkappers op de Kleine Markt al vroeg in actie. Om 10.00 uur lagen alle lindes al plat. Gezien de aangekondigde actie had de gemeente er vaart achter gezet. Ook was voor extra afzetting en bewaking gezorgd. Voor een indruk van het gebeurde zie TV Gelderland op 12 maart vanaf minuut 4.10. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 maart 2011

Verzet tegen kap lindes Kleine Markt Lochem

D66  heeft zich verzet tegen de kap van de bomen op de Kleine Markt in Lochem.   Behalve dat wij altijd tegen de kap hebben gestemd is de kern van onze actie het bewaken van de democratie.   1. De wethouder heeft op verschillende momenten andere, tegenstrijdige  informatie verstrekt over de toestand van…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 8 maart 2011

Wat waarom in de raad februari 2011

D66 stond zeer kritisch tegenover het college in de raadsvergadering van afgelopen week. Veel voorstellen waren wat betreft D66 onvolledig of onvoldoende onderbouwd. Huizen voor landgoed. Aan Hooislagen achter landgoed Ampsen mogen in ruil voor sloop van stallen en schuren 3 woningen gebouwd worden. Deze ontwikkeling past bij onze visie.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 maart 2011

GROEN LINKS wethouder verantwoordelijk voor kap 7 gezonde lindes

In navolging op eerdere berichten laat D66 weten vernomen te hebben dat de omstreden kap van de 7 gezonde lindebomen aanstaande vrijdag 11 maart gepland staat. D66 heeft het college herhaalde malen verzocht om de Landelijke Bomenstichting te voorzien van de beloofde schriftelijke afwijzing waarin vermeld staat dat het college de kapvergunning…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 26 februari 2011
Lijsttrekker PS Michiel Scheffer op werkbezoek bij Thecogas in Lochem

Lijsttrekker PS Michiel Scheffer op werkbezoek bij Thecogas in Lochem

Donderdag 24 febr. bezocht de lijsttrekker voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2 maart Michiel Scheffer het bedrijf Thecogas in Lochem. Het bedrijf is actief op het gebied van biogasinstallaties. De lijsttrekker vernam van directeur Theo Bijman dat installaties op niveau van het individuele landbouwbedrijf niet meer gebouwd worden in Nederland omdat de vergoeding voor…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 19 februari 2011

Wat Waarom uit de Raad januari 2011

In de Raad van dinsdag 17 januari 2011 nam D66 de volgende standpunten in: FAB (Functie Verandering Agrarische Bebouwing) De zogenaamde 'rood voor rood' regeling die eerst (heel verstandig) door de Raad is stopgezet is opnieuw herijkt en aangenomen. D66 wilde graag wachten op de uitkomst van de Toekomstvisie. Een groot aantal…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 januari 2011

Ruimte voor mens en natuur

Bij het debat van maandag 17 januari j.l. in de Schouwburg in Lochem kwam D66 met een eigen beleidsstuk dat het uitgangspunt vormde voor haar inbreng.D66 organiseerde op 23 november in het Kulturhus in Laren een eigen avond over de toekomstvisie met de burgers. De inbreng van de bezoekers op die avond vindt zijn weerslag…

Bekijk nieuwsbericht