Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 februari 2020

Vanuit de fractie: Niet meer asfalt!

  Eind  2019 heeft ons college besloten de bezwaren om de Ossenbeltsdijk te asfalteren ongegrond te verklaren.  Naast het asfalteren van deze weg wil het college er ook een fysieke afsluiting in bijvoorbeeld de vorm van een slagboom te plaatsen. Volgens D66, bij monde van Hamp Harmsen, onbegrijpelijk: “We moeten trots zijn…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 13 februari 2020

Worden de jaren 20 hét duurzaamheids-decennium?

Zien we u op dinsdag 10 maart tijdens de Voorjaarsborrel? Een tweetal D66'ers hebben we in ieder geval al weten te strikken om erbij te zijn! Jaimi van Essen, wethouder in de gemeente Losser en Stan Hellegers, Statenlid in Gelderland zijn van de partij. Ons raadslid Marleen van der Meulen gaat…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 februari 2020

Marleen van der Meulen nieuwe fractievoorzitter per 1 maart a.s.

Per 1 maart 2020 is Marleen van der Meulen de nieuwe fractievoorzitter van D66 Lochem. Zij neemt het stokje over van Hamp Harmsen. Hamp was de afgelopen zes jaar fractievoorzitter en stelt zich bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen (in 2022) niet meer verkiesbaar. Hij blijft gemeenteraadslid en zal samen met Marleen tot de volgende verkiezingen de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 oktober 2019

Marleen van der Meulen legt uit: wat is kringlooplandbouw eigenlijk?

Kringlooplandbouw? In het regeerakkoord staat dat Nederland overgaat op kringlooplandbouw. Maar, wat is kringlooplandbouw eigenlijk? Bij kringlooplandbouw wordt voedsel voor mens en dier zo lokaal mogelijk geproduceerd en gaat het afval ervan als grondstof terug naar de bodem. Net als vroeger eigenlijk. Er wordt niks meer weggegooid. Hierdoor wordt…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 18 september 2019

Halvering veestapel?

Halvering veestapel? Nederland is een relatief klein, dichtbevolkt land en telt op dit moment duizenden landbouwbedrijven met in totaal ca. 100 miljoen kippen, 12 miljoen varkens, 4 miljoen runderen en 600.000 geiten. Zoals u wellicht al via andere media vernomen hebt, heeft D66 een visie waaruit blijkt dat kringlooplandbouw op lange…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 maart 2018

D66 Lochem zegt NEE tegen wachtgebied boven Lochem!

Het wachtgebied van de vliegtuigen lijkt verplaatst te worden naar het luchtruim boven Lochem. Boven Lochem zal de minimale vlieghoogte 2.700 meter zijn. De prognose van het ministerie is dat er ongeveer eenmaal per kwartaal gebruik moet worden gemaakt van een wachtgebied. D66 Lochem is tegen het wachtgebied boven de gemeente Lochem,…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 februari 2018
Het Lochems Energieakkoord: kansen voor een groene en schone toekomst!

Het Lochems Energieakkoord: kansen voor een groene en schone toekomst!

Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Lochem heeft het Gelders Energieakkoord ondertekend. Maar met je handtekening ergens onder zetten ben je er niet. Dan moet je iets doen. Daarom wil D66 Lochem het over het ‘hoe en wanneer’ eens worden met de andere partijen. Zowel andere politieke partijen als marktpartijen. Met als resultaat een…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 december 2017

Zeker zijn van snel internet in het buitengebied

De gemeente Lochem worstelde al geruime tijd met het vraagstuk: ‘Hoe krijgen wij die  honderden bewoners en bedrijven in het buitengebied op snel internet’. De coalitie had zich tot doel gesteld dit binnen de raadsperiode te realiseren. Een goede internetverbinding is en wordt immers steeds belangrijker. Er komen veel nieuwe diensten…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 november 2017

Participatie zit D66 in de genen

Onlangs verschenen de resultaten van het inwonerspanel "Lochem Spreekt" waarin vragen zijn gesteld over lokale democratie. Een grote meerderheid (86%) van de respondenten vindt de lokale politiek (zeer) belangrijk en dat vinden we geweldig, want participatie zit D66 'in de genen'. Er wordt door de ondervraagden veel waarde gehecht aan het werk van de…

Bekijk nieuwsbericht