Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 september 2013
Hamp Harmsen lijsttrekker

Hamp Harmsen lijsttrekker

In een druk bezochte afdelingsvergadering van D66 Lochem op woensdag 18 september is Hamp Harmsen gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart volgend jaar. Hamp is al enige jaren actief bij de D66 fractie in de Lochemse raad. In een presentatie voor zijn verkiezing benadrukte hij dat zo veel mogelijk leden een bijdrage…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 augustus 2013

Drie lijsttrekkerskandidaten bij d66 lochem

Bij D66 Lochem werd in juli een kandidaatstellingsronde gehouden voor het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Dat leverde maar liefst drie kandidaten op. Het zijn Gerrit Brummelman uit Eefde en Carola Eppink en Hamp Harmsen, beiden uit Lochem. Zij maken momenteel alle drie deel uit van de gemeenteraadsfractie. Gerrit Brummelman is fractievoorzitter…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 8 juli 2013

Voor (d)Raad ermee juli 2013

Integer? D66 heeft naar aanleiding van een krantenartikel samen met GB een motie ingediend om de integriteit van college en ambtenaren te onderzoeken. Een inwoner heeft met vele voorbeelden de integriteit aan de orde gebracht. Burgemeester Spekreijse verzocht om de motie aan te houden en eerst een reactie van het college af te wachten. D66…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 juni 2013

Voor (d)Raad ermee juni 2013

Strategische Board Stedendriehoek Op het gebied van arbeidsmarkt en economie werkt de gemeente Lochem samen in een Strategische Board. Dat is een groep mensen die bestaat uit wethouders van 6 gemeenten die met een kleine organisatie doelen realiseren met provincie en Europese gelden. De aanpak is herzien in een strategische agenda. Centraal hierin is het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 4 juni 2013

Keuze lijsttrekker uitgesteld

In de ledenvergadering van 30 mei j.l. is de verkiezing van de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen uitgesteld. Onder de leden was discussie ontstaan over de gevolgde procedure. Het bestuur heeft daarop besloten om een nieuwe kandidaatstellingsronde te houden. De tot nu toe enige kandidaat Hamp Harmsen uit Lochem gaf in de vergadering aan dat…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 25 mei 2013

D66 kiest lijsttrekker voor 2014

Op 30 mei komt de afdeling D66 Lochem bijeen voor het kiezen van haar lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Hamp Harmsen uit Lochem is de enige kandidaat. Hij is al enige tijd actief als steunfractielid en neemt als zodanig ook namens de partij deel aan rondetafelgesprekken in voorbereiding op de raadsvergaderingen.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 februari 2013

Voor de (d)Raad februari

Tijdens de raadsvergadering van februari kondigde de burgemeester zijn vertrek aan en werd een D66 motie aangenomen zodat het college een nieuw voorstel moet maken voor clustering van FAB-woningen in Laren. Bij de discussie over de Traverse Eefde kreeg het college een mandaat hoewel D66 voor Highpoort was vanwege het draagvlak.      Burgemeester Tijdens de afgelopen Raad kondigde Burgemeester Frans…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 februari 2013

Woongenot onder druk

 “Kosten niet bepalend voor medische behandeling.” Op 4 september 2012 was Pia Dijkstra te gast in Zutphen bij de afdelingen Lochem en Zutphen-Warnsveld van D66. Zij stond negende op de kandidatenlijst van die partij voor de Tweede Kamer en sprak over de toekomst van de zorg in Nederland. Aan de hand van een aantal…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 januari 2013

Overheidsparticipatie

In de raad van 14 januari jongstleden diende D66 Lochem een motie “ Vreemd aan de orde ” in betreffende burgerparticipatie. D66 Lochem constateerde dat er bij herhaling gemeentelijke trajecten zijn waarbij burgers betrokken werden en waarbij diezelfde burgers gefrustreerd het traject verlieten. Zich niet gehoord voelen, niet serieus genomen worden of zelfs onheus bejegend…

Bekijk nieuwsbericht

Woongenot onder druk

Exel – Klootschietvereniging De Mölle hield 26 januari wederom een Nieuwjaarsklootschiettoernooi. Traditiegetrouw namen leden van het College en de Raad deel aan dit toernooi, wat dit jaar onder zeer koude omstandigheden plaatsvond. Naast Berend Jan Bussink, wethouder gemeente Lochem, waren er drie leden van D66 die tezamen een team waren. Om 13.30 uur wierp…

Bekijk nieuwsbericht