Steun ons en help Nederland vooruit

Marleen van der Meulen

Fractievoorzitter / Raadslid

Wie is Marleen van der Meulen?

Ik ben geboren in Huizen en na omzwervingen met mijn ouders via o.a. Zuid Afrika, opgegroeid in Wissel. Na Schoevers ben ik op mijn achttiende aan het werk gegaan in Zwitserland in het Nederlands Astmacentrum en Swiss Institute of Allergy and Asthma Research. Terug in Nederland heb ik een eigen bedrijf opgezet (import (Spanje)/export (Duitsland) van kleding).

Vanaf 1994 woonde ik samen met mijn man, acht jaar in Joppe. De Achterhoek bleef trekken, dus zodra wij konden, gingen wij terug en wonen nu met onze hond ‘Aagje’ en een toom kippen in Gorssel, op een boerderij, in de uiterwaarden. Wij voelen ons er thuis.

Ik hou van tuinieren, reizen, quilten, lezen, hardlopen en speel golf.

Waarom kies je voor D66?

D66 is een partij, mooi in het midden. Sociale verworvenheden overeind houden, voor zover nodig en financieel haalbaar, en vertrouw op gezond verstand. Beperk het aantal regels. Veel dingen die mis gaan, gaan mis uit onwetendheid. Onderwijs is belangrijk en staat bij D66 hoog in het vaandel.

‘Naoberschap’ is een speerpunt van D66 Lochem. Deze eeuwenoude Achterhoekse traditie sluit naadloos aan bij onze partij. Op het ogenblik hebben we te maken met een zich terugtrekkende overheid. Met goed naoberschap kun je deze ontwikkeling goed invullen.

Wat wil je voor Lochem betekenen?

Als ondernemer moet ik overzicht houden, afwegen, beslissingen nemen en inkomsten/uitgaven goed op elkaar afstemmen. Daarnaast was ik van 2008 tot 2015 voorzitter van Dierenbescherming Afdeling OverGelder (min of meer Gelderland). Deze organisatie heeft tientallen medewerkers en honderden vrijwilligers. Daar heb ik op andere gebieden veel geleerd. Er zijn grote fusies geweest met vaak ingewikkelde besluitvorming. Ondanks weerstanden en gevoeligheden is het is mij gelukt de sfeer is goed te houden en begrip voor elkaar te hebben. Tegelijkertijd was het zaak de organisatie op koers te houden en goed op de kaart te zetten.

Deze ervaring zet ik in als volksvertegenwoordiger.

Probeer de waarde van het gevoelsleven ook mee te nemen bij beslissingen. Kijk bij het toekennen van kosten/baten breed. Indirect werken een mooie groene omgeving met veel biodiversiteit en stilte mee aan lagere gezondheidskosten, hogere prijzen voor huizen, een goed vestigingsklimaat, etc.

Het verbeteren van fietsroutes kost wel wat, maar zorgt bijvoorbeeld voor minder woon-/werkverkeer met de auto, een betere gezondheid, minder milieuverontreiniging, welke allemaal moeilijk te meten zijn.

Daar wil ik me voor inzetten: instrumenten ontwikkelen om deze waarden mee te laten wegen en te zorgen dat we een goed leefklimaat houden/krijgen.

Ik ben breed inzetbaar, nieuwsgierig en betrokken. Maak mij zaken snel eigen en hou ervan beslagen ten ijs te komen. Ik woon in het buitengebied tussen de boeren en heb hier goede contacten. Misschien liggen mijn kansen om iets te doen wel op dat terrein.

Na een paar jaar actief te zijn als raadslid, blijkt dat bovenstaande uitspraak uit 2014 is uitgekomen: Als trekker van een groep ben ik, met vertegenwoordigers uit alle politieke partijen, aan de slag gegaan met het voornemen van de gemeente Lochem een ‘toonaangevende, innovatieve en duurzame landbouwgemeente te willen zijn in 2020’ en in 2016 voorzitter van de landelijke werkgroep van D66 geworden die zich bezighoudt met ‘Landbouw, Voedsel en Biodiversiteit’. Daarnaast volg ik elk seminar met het onderwerp ‘Bodemkwaliteit’, omdat de kwaliteit van de bodem direct samenhangt met onze voedselzekerheid, wereldwijd. Daar moeten wij iets mee!

De leus van D66: EN NU VOORUIT is mij op het lijf geschreven: Geen woorden maar daden.

Meer van Marleen van der Meulen