Steun ons en help Nederland vooruit

Paul Höppener

Afdelingsvoorzitter

Wie is Paul?

Na in vele steden te hebben gewoond ben ik in 1994 bij toeval neergestreken in Lochem. In al die jaren heeft Lochem mij gewonnen door de combinatie van de bossen,  het landschap en de vele goede voorzieningen. In de eerste plaats zijn dat de vele sportieve recreatie voorzieningen.  De variëteit aan mogelijkheden om te (race-)fietsen, mountainbiken, te hardlopen en te wandelen zijn enorm. Aangevuld met de goede culturele en basis voorzieningen zoals scholen, winkels en horeca. Terwijl grotere steden relatief dicht in de buurt liggen. Historisch gezien is Lochem ook een gemeente met een grote aantrekkingskracht op mensen van buiten de regio en waar je snel in opgenomen wordt. Daarmee neemt Lochem een unieke positie in.

De  rode draad in mijn scholing en werk  is de noodzaak om te veranderen. In te spelen op ontwikkelingen en gebruik te maken van – veelal nieuwe – mogelijkheden en op basis daarvan te groeien. Daarbij is het belangrijk om erachter te komen wat de kracht is van de betrokken mensen en de organisatie of het bedrijf.  Tenslotte gaat het altijd om mensen en spelen de betrokkenen een hoofdrol om veranderingen te doen slagen.

Deze ervaring heb ik opgedaan tijdens mijn werk voor zowel grote ondernemingen in binnen- en buitenland, waarbij ik in aanraking kwam met diverse culturen en organisatiestructuren, als bij de kleinere (familie)bedrijven. Bovendien ervaar ik dat als (zelfstandig) ondernemer, adviseur, coach en sparing partner nog elke dag.

Van nature heb ik een heel brede interesse in met name nieuwe – technologische –  ontwikkelingen,  in architectuur , cultuur en muziek. Deze vormen een belangrijke inspiratiebron die verder gevoed wordt door mijn interesse in mensen en daarvoor een luisterend oor te hebben. Dit maakt ook dat ik blijf studeren om mijn behoefte aan informatie en kennis te stillen. Ik kook en sport graag, het liefst samen voor de gezelligheid.

Waarom kies ik voor D66

De combinatie van de volgende thema’s heeft bij mij een belangrijke rol gespeeld om aan te sluiten bij D66.

Het vertrouwen in de eigen kracht van mensen, het grote belang van een duurzame samenleving waarin wij zorgvuldig omgaan met onze aarde, het belang van goed onderwijs met goede voorzieningen, de sociaal-liberale basis met oog voor goede basisvoorzieningen voor de minder succesvolle in onze samenleving en zij die door omstandigheden – tijdelijk of blijvend  – ‘buiten de boot’ vallen.

Wat zijn je drijfveren om betrokken te raken in de politiek?

Door mijn nieuwsgierigheid hoe besluiten op gemeentelijk niveau tot stand komen heb ik mij aangemeld voor de cursus politiek actief. Tijdens deze cursus kwam ik in gesprek met B&W, raadsleden, ambtenaren en inwoners. De gesprekken waren aanleiding om stage te lopen bij politieke partijen. De openheid en het feit dat mijn inbreng gewaardeerd werd trof mij waardoor ik steeds meer betrokken raakte.

Ik heb de indruk dat de gemeentepolitiek concreter kan bijdragen aan verandering dan Den Haag. Heel veel zaken zijn bovendien verschoven naar Europa en de lokale overheid. Steden worden steeds belangrijker in het besturen. Ik verwacht dat dit alleen maar meer zal worden in de toekomst. Er zijn bovendien veel meer contact momenten met inwoners mogelijk. Mijn overtuiging is dat de overheid er is voor de inwoner. De burger weer centraal stellen. Open staan voor hun zorgen en luisteren. Zeker nu er vele veranderingen op ons af komen die voortkomen uit maatschappelijke en technologische ontwikkelingen ( zoals digitalisering). Om vervolgens perspectief te bieden maar ook eerlijk te zijn in wat wel of niet mogelijk is.


Wat wil je bereiken in de gemeente politiek?

Lochem heeft een fantastische uitgangspositie om ook in de toekomst een gewilde gemeente te zijn.

Wil dat ook zo blijven dan zal er wel verder gewerkt moeten worden aan het behouden en verbeteren van deze gemeente. Daarvoor is het van belang inwoners te betrekken en vertrouwen te geven maar ook te vertrouwen op hun eigen kracht. Voor mij is het van belang om daarbij oog te hebben voor de problematiek op de kortere termijn en de belangen van de diverse betrokkenen en die te verbinden met goede perspectieven voor onze gemeente op de langere termijn. Zo ga ik bijvoorbeeld graag in gesprek met onze jeugd om te horen wat voor hen van belang is. Om vervolgens dat in te brengen in ons beleid en ambities.

Onze maatschappij ondergaat grote veranderingen door diverse maatschappelijke ontwikkelingen en de hoge snelheid waarop de vele technologische vernieuwingen hun intrede doen in ons dagelijks leven. Deze hebben ook grote invloed op onze gemeente en inwoners. Dit vraagt aanpassingen in hoe onze gemeente zich ontwikkelt om ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven. Hierbij is goede voorlichting van groot belang en het bieden van perspectief. Een veranderingsproces is als een verbouwing. Het wordt eerst erger, rommelig om vervolgens mooier en nuttiger te worden. Dat vraagt wel verbinding en het in gesprek blijven met elkaar. Mijn inbreng is om hieraan een bijdrage te leveren.

Mijn betrokkenheid betreft een breed scala aan onderwerpen. Te groeperen rond de thema’s die nu en voor de toekomst van belang zijn voor onze gemeente;

Hier vindt u kort samengevat de thema’s. Graag nodig ik u uit om in gesprek te gaan waarin we samen verkennen hoe we op deze thema’s de gemeente aantrekkelijker maken;

  • Infrastructuur: Hoe bereikbaar is onze gemeente en wat is het niveau van de voorzieningen zowel fysiek als digitaal. Hoe richten wij onze omgeving dan in en welke rol speelt Lochem in de regio.
  • Duurzaam; Denk hierbij aan circulaire economie –meer hergebruik van onder andere grondstoffen, afval en dergelijke -, duurzame energie, duurzame landbouw & industrie,
  • Onderwijs / Cultuur; Onderwijs en onderwijsvoorzieningen hebben een grote invloed op onze toekomst. De gemeente heeft hier mede invloed op. Goede voorzieningen en het gebruik hiervan toegankelijker maken heeft grote invloed op de toekomstige mogelijkheden van zowel onze jongste inwoners als voor de volwassen inwoners. Ook sport, muziek en andere mogelijkheden om onze creativiteit en het onderling samenwerken sterk te ontwikkelen hebben hier grote invloed op.

Mijn persoonlijke betrokkenheid om mee te werken aan een goede toekomst van onze gemeente en daarbij inwoners zoveel mogelijk te betrekken is groot. Met veel energie en enthousiasme, verbinding te maken met oog voor de toekomst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer van Paul Höppener