Steun ons en help Nederland vooruit

Pauline Mastbergen

Fractievertegenwoordiger, Secretaris, vice-voorzitter

Is naast de vertegenwoordiging/ondersteuning van de fractie ook bestuurslid. Houdt zich daar als secretaris o.a. bezig met de communicatie, pr en campagne.

Wie ben ik?

Vanaf mijn 9e ben ik in de gemeente Lochem komen wonen. Tot enkele jaren geleden in het mooie bosrijke buitengebied van Barchem. Een prachtige plek, zeker om als kind op te kunnen groeien. Enkele jaren geleden kreeg ik de mogelijkheid om te verhuizen naar het centrum van Lochem, heel anders maar wederom een bijzondere woonlocatie!

Na mijn studies ben ik binnen de Geestelijke Gezondsheidszorg gaan werken waar ik via diverse onderdelen (o.a. jeugd & jongeren, licht verstandelijk beperkten, medische ziekenhuis psychologie) nu alweer bijna tien jaar binnen de forensische psychiatrie werk. Een bijzondere setting!

Naast mijn werk studeer ik, enerzijds werkgerelateerd maar ook om mijn eigen informatiehonger te stillen. Daarnaast geniet ik volop van kunst en cultuur: musea, concerten en toneelvoorstellingen. Nederland maar ook onze gemeente Lochem heeft veel te bieden op dit gebied. Ik kook graag zelf, maar laat me ook graag culinair verrassen in een restaurant.

Waarom kies ik voor D66?

Het vertrouwen op de eigen kracht van mensen, het streven naar een harmonieuze en duurzame samenleving waarin we de grondrechten en gedeelde waarden moeten koesteren zijn voor mij zeer aansprekende richtingwijzers. Daarnaast spreekt ook het optimisme me aan, zeker in een tijd waarin polarisatie en uitsluiten naar mijn mening te vaak voorkomt.

Wat zijn je drijfveren om de politiek in te gaan?

De meeste vraagstukken zijn niet zomaar te beantwoorden, hier is gesprek en discussie voor nodig. En niet alleen in de raadszaal maar juist ook daarbuiten! Want dit proces helpt om een beter en breder beeld te krijgen van de situatie en een idee van de uitkomst op de lange termijn, in plaats van slechts het huidige probleem op te lossen. Samenwerking, verbinden en includeren zijn daarbij belangrijke onderdelen. In mijn werk ben ik ook veel bezig om soms botsende waarden en belangen op een productieve manier te verbinden.

Als raadslid ben je volksvertegenwoordiger. Het is jouw taak die rol zo goed mogelijk uit te voeren. Om te komen met echte oplossingen en de echte problemen aan te pakken. Daarnaast hoor ik vaak dat men teleurgesteld is in “de politiek”, het is volgens mij dan ook belangrijk om het gesprek aan te gaan, te luisteren naar inwoners en desgevraagd politieke keuzes uit te kunnen leggen. Betrekken zoveel als mogelijk, en soms zoveel als noodzakelijk is.

D66 heeft wat mij betreft een mooie toekomstgerichte visie op de gemeente Lochem. Ik vertrouw erop dat ik gebruikmakend van mijn vaardigheden in wisselwerking met de andere D66 raadsleden in de gemeente Lochem een progressief en sociaal-liberaal geluid kan laten horen.

Wat wil je bereiken in de gemeente Lochem? 

Sinds jaar en dag heb ik het voorrecht om in de gemeente Lochem te mogen wonen. Een stad in een prachtige omgeving. Maar: er zal de komende jaren wel verder gewerkt moeten worden aan het behouden en verbeteren van deze gemeente. Na jarenlang als inwoner te hebben gekozen voor een plek in de luwte wordt het tijd me actief in te zetten. Door bewoners te betrekken, aan te spreken op hun eigen kracht en hen daarbij vertrouwen te geven kan onze gemeente zich verder ontwikkelen. In plaats van enkel focussen op waar we nu zijn, zullen we ons ook moeten richten op toekomstige generaties. Noodzaak is voor mij verder vergroenen (duurzaamheid) en het verhogen van de aantrekkingskracht van de gemeente. Als plek om te wonen, werken, winkelen of anderszins te recreëren.  Daarnaast hebben de sociaal maatschappelijke vraagstukken ook mijn interesse. De transitie is in gang gezet maar er is nog geen sprake van een transformatie. Mijn persoonlijke doelstelling is het aanwakkeren van solidariteit, het koppelen van theorie en praktijk en in onze samenleving als verantwoordelijk handelend mens te opereren. Dit alles met enthousiasme en energie, want ook visie en overstijging kunnen met een sprankeling worden gebracht!

Meer van Pauline Mastbergen