Steun ons en help Nederland vooruit

Tanja Pompe-Snoek

Fractie-ondersteuner

Wie is Tanja Pompe?

Ik ben in 1972 geboren in het AMC in Amsterdam samen met mijn twee zussen en broer en ben dus ¼ deel van de 4e vierling in Nederland. Na onze geboorte hebben we 9 jaar in Zaandam gewoond en daarna zijn we verhuisd naar Limburg, omdat mijn vader ging werken in Duitsland. In Venlo heb ik mijn opleiding voor MDGO-AW afgerond. Ondertussen had ik mijn huidige echtgenoot Erwin Pompe ontmoet tijdens een vakantie op Corfu en wij zijn in 1994 gaan samenwonen in Lochem. Samen hebben we twee prachtige dochters Anouk (19) en Zoë (17). Ik ben zelfstandig ondernemer en werk daarnaast enkele uren per week in de thuiszorg. Sport is voor mij een heel belangrijk onderdeel van het leven;  ik heb altijd op hoog niveau gevolleybald en doe aan fitness om in vorm te blijven.

Wat zijn je drijfveren om de politiek in te gaan?

Mijn kinderen, die altijd op de eerste plaats hebben gestaan en daar uiteraard ook zullen blijven staan, hebben ondertussen een leeftijd bereikt waarop ze niet meer zitten te wachten op een moeder die altijd alles voor ze doet. Dat geeft mij de tijd en de gelegenheid om de interesse die ik altijd heb gehad in politiek verder uit te bouwen en mezelf in te zetten voor de Lochemse gemeenschap. Hierbij heb ik vooral belangstelling voor zaken als sport, verkeersveiligheid en onderwijs. Belangrijk hierbij vind ik dat iedereen doet wat hij verplicht is en krijgt waar hij recht op heeft. De thema’s moeten ingevuld worden in samenwerking met de betrokkenen. Jeugd moet dus inspraak krijgen op de zaken die te maken hebben met onderwijs.

Waarom kies je voor D66?

De standpunten van D66 op gebied van de voor mij belangrijke thema’s als onderwijs, sport en verkeersveiligheid,  sloten het beste aan bij mijn eigen standpunten, vandaar dat ik lid ben geworden van deze partij. Sinds mijn lidmaatschap bij D66 heb ik mij enthousiast ingezet als steunfractielid binnen de fractie. Ik heb me de afgelopen periode goed voorbereid op het werken in de raad. Ik heb meerdere trainingen en masterclasses gevolgd via D66 en heb me verdiept in hetgeen de mensen in onze gemeente bindt en boeit.

Verder vind ik het belangrijk dat juist nu de gemeentes meer verantwoordelijkheden krijgen ik,  en natuurlijk wij als D66, onze sociale liberale stem kunnen  laten gelden binnen  de gemeente.

Ik geloof in de kracht van de mensen, in de kracht van D66 en in mijn eigen kracht en denk dat we samen een gemeente kunnen vormen waar we trots op kunnen zijn: goed voor elkaar dus!

 

Meer van Tanja Pompe-Snoek