Steun ons en help Nederland vooruit

Trix van der Linden

Wethouder en Kandidaat GRV 2018

Wie is Trix van der Linden?

Trotse moeder van Fabian en Vereleyn. Ook ben ik dochter, zus, tante en partner van Robin. Ik woon in het buitengebied met hond, kat, pony, 3 geiten en 10 kippen. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om rondom huis te rommelen, familie en vrienden te ontmoeten, wandelen met de hond, te lezen, Netflix te kijken of gewoon even niets te doen. Ik ben een positief ingesteld mens, zorgzaam en ik denk graag in oplossingen.

 

Wat wil je voor Lochem betekenen?

Ik vind Lochem een prachtige gemeente en ik voel me hier meer dan thuis. Het is fijn werken in de gemeentelijke organisatie, samen met het college van B&W, gemeenteraad en de ambtenaren. Maar vooral ook met de vele organisaties en vrijwilligers die vol goede moed met elkaar proberen de wereld wat mooier te maken voor de  inwoners van onze kernen.

Ik zit als D66-wethouder in het college. De onderwerpen in mijn portefeuille zijn zorg en ondersteuning (Wmo), jeugd, onderwijs, duurzaamheid (natuur, landschap) en kunst en cultuur. Thema’s die actueel zijn en mensen bezighouden. Zo vind ik het belangrijk dat op het gebied van zorg en ondersteuning de inwoners ons makkelijk weten te vinden, dat zij weten waarvoor zij bij de gemeente terecht kunnen en dat ze deskundig en betrouwbaar worden geholpen. Samen kijken we naar een oplossing. Ook het betrekken van cliënten en ervaringsdeskundigen bij het maken van beleid en de uitvoering daarvan vind ik heel belangrijk. Daar werken we hard aan en het is een continue proces.

Een klimaatneutraal Lochem in 2030 is ons doel. Dat betekent dat we lokaal net zoveel energie opwekken als we verbruiken en per saldo geen CO2 meer uitstoten. Ieders inzet is hierbij hard nodig. Met het klimaat voor ogen en met steeds meer mogelijkheden binnen handbereik gaan we in de toekomst anders rijden (elektrisch), bewuster boodschappen doen, slimmer produceren en meer energie besparen. Ons programma Klimaat & Energie geeft aan hoe we dit willen bereiken en met wie. Energieloketlochem.nl staat vol praktische tips en informatie.

We mogen trots zijn op wat Lochem (stad en kernen) heeft aan kunst en cultuur. Met zo’n vijftig instellingen en verenigingen hebben we een Cultuurvisie opgesteld, waarin zes ambities zijn benoemd. Hiermee willen we het cultuuraanbod breed en toegankelijk maken, wat de lokale economie versterkt en waarbij ontmoeting centraal staat. Dit jaar gaan we met de culturele partners aan de slag om deze ambities te realiseren. Een interessant en spannend proces.


Waarom D66?

Mijn interesse voor D66 is in mijn studietijd in Rotterdam ontstaan, eerst als redacteur van het afdelingsblad De Tegenstroom, campagneleider en als fractiemedewerker bij de D66-gemeenteraadsfractie, fractievoorzitter bij de deelraad Kralingen-Crooswijk en als politiek assistent bij de D66-wethouder.

Ik ben overtuigd van de eigen kracht van mensen. Als een pragmatisch en niet dogmatisch mens voel ik me volledig op mijn plaats bij D66.

 

 

Meer van Trix van der Linden