Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Het bestuur van D66 Lochem organiseert de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling.

Gelfke Lootsma

Gelfke Lootsma

Voorzitter

Sierk Plaat

Sierk Plaat

Secretaris en Kandidaat Raadslid

André Buijs

Penningmeester