Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Ons verkiezingsprogramma!

Hamp Harmsen, Lijsttrekker D66, presenteerde afgelopen 24 januari in de Schouwburg Lochem het D66 verkiezingsprogramma en overhandigde het eerste exemplaar aan D66 voorzitter Gelfke Lootsma.  Harmsen stelde: “We hebben goed, groen en gaaf programma. Onze uitdaging voor de komende periode is het behouden en verbeteren van onze gemeente als een gewilde woon- en vestigingsplaats. Daar willen we graag samen met de inwoners aan werken! Ons motto is: ‘Goed voor elkaar!’.

Lootsma bedankte de commissie en zei trots te zijn op het programma. Goed leesbaar, duidelijk en geheel in lijn met het D66 gedachtengoed.  Harmsen lichte het programma toe en vertelde de aanwezigen hoe D66 de komende periode de verkiezing ingaat. “We luisteren naar elkaar en hebben oog voor elkaar.  We zoeken elkaar op en zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven meedoen in de samenleving.”

Elkaar de ruimte geven, stimuleren eigen initiatieven en zorgen voor een duurzame samenleving waar mensen zich thuis voelen, met voldoende banen, goed onderwijs en prima voorzieningen.  Oftewel: samen zijn we goed voor elkaar en samen hébben we het goed voor elkaar! Daar maakt D66 Lochem zich sterk voor!

Hamp Harmsen sloot af met een dank aan de leden en inwoners, jong en oud, die input hebben geleverd. Volgens hem is het een programma voor alle inwoners Lochem. De bij behorende flyer is daarvoor exemplarisch. Zowel Nederland, Turk en Achterhoeks.

Hij sloot de bijeenkomst met een knipoog af: “Goed veur Mekare, As dit programma oe an steht, dan zo’j, dan ko’j, dan mo’j op D66 stemmen!”

 

Januari 2018

Gepubliceerd op 25-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018